Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

active citizens logo

 

Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens

Období realizace: 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014

Hlavní řešitel projektu: Pavla Burgos Tejrovská

Klíčová slova: postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council ČR a Člověk v tísni – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. Konkrétně nejde jen o to přispět ke zlepšení života v dané lokalitě, ale především formovat v mladých lidech chuť k aktivnímu občanství prostřednictvím vlastní participace v konkrétním projektu.

Cíl projektu: Cílem bylo zjistit zda: „Má projekt na zúčastněné předpokládaný dopad? Stávají se skutečně ze studentů ‚aktivní občané‘?“ Analyzovali jsme proto kvalitativní charakter rozvoje a změny v postojích a dovednostech studentů i dalších aktérů zapojených do konkrétních školních projektů.

 

active citizens british council

zdroj: Active Citizens ČR604 949 950

 

Výsledky projektu ke stažení:

ZÁVĚREČNÁ METODIKA – projekt Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *