Co děláme

Tématicky se zaměřujeme na:

 

S KÝM a PRO KOHO 

Našimi zadavateli jsou neziskové organizace, občanské iniciativy, státní instituce, městské i obecní samosprávy, soukromé subjekty. Nebráníme se ani účasti v mezinárodních projektech.

JAK

Naším cílem je především porozumět zkoumanému problému, zasadit jej do kontextu a získat k němu přístup ”zdola,“ tedy přímo od lidí, kterých se týká.

Pokud nám zadáte výzkum toho, jak fungují nebo nefungují kulturní instituce v nějaké městské čtvrti, můžete od nás očekávat, že budeme stejně času trávit s těmi, kteří v nich vytváří program jako i s těmi, kdo je navštěvují a nakonec i s těmi, kteří je nenavštěvují – i jejich motivace a důvody nás budou zajímat. Naopak od nás nemůžete čekat, že přijdeme se stovkami vyplněných dotazníků a statisticky reprezentativními daty. Věnujeme se totiž kvalitativnímu výzkumu a kvantitativní metody používáme pouze doplňkově.

 

SPEKTRUM AKTIVIT

Zadání je formováno v úzké spolupráci s partnerem. My vyrážíme do terénu získat taková data, které náš zadavatel potřebuje k informovanému řešení dané problematiky.

Nejste si jisti, zda Vám můžeme pomoci? Zeptejte se nás. Nabízíme konzultace a evaluace kulturně-společenských projektů, programů či politik.

Prosazujeme nové přístupy ke vzdělání za pomocí antropologických metod. Podporujeme zkvalitňování výuky nejen sociálně-vědních oborů na všech úrovních vzdělávacího systému. Naše portfolio zahrnuje terénní projekty, školení, workshopy a semináře.

Povědomí o antropologii je spíše mlhavé. Kudy chodíme, tudy mluvíme a píšeme o tom, v čem je antropologie prospěšná, co ji například odlišuje od jiných sociálních věd. Účastníme se diskuzí, píšeme blog a jsme aktivní na sociálních sítích.Email
Print