Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb

Masarykovo náměstí Jihlavě je ve veřejném diskursu známé, spíše než podle názvu, především specifickou budovou obchodního domu Prior umístěnou uprostřed jeho prostoru. Za touto stereotypní charakteristikou se však skrývá bohatý každodenní život, který je určován jak praktikami lidí, kteří zde žijí nebo náměstí užívají, tak hmotnými strukturami, jež náměstí utváří. Užívání náměstí znamená nejen praktiky…

Read more "Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb"

Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12 Městská část Praha 12 chtěla zjistit, jak a zda vůbec podporuje integraci žáků ZŠ jejich účast na neformálním vzdělávání. Zjistili jsme, že neformální vzdělávání za určitých podmínek funguje jako nástroj integrace a navrhli…

Read more "Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12"

Lokální komunitní koordinace

Program „Lokální komunitní koordinace“ si klade za cíl řešit otázku společenské soudržnosti využitím přístupů sociálních věd. K tomu lze významným způsobem přispět, pokud funguje lokální komunitní prostředí jako podpůrná síť, generátor myšlenek a realizátor rozvojových projektů. Ve spolupráci s MČ Praha 14 bylo třeba aktivní občany a skupiny nejdříve najít. Během dvou měsíců tak identifikoval tým čtyř sociálních…

Read more "Lokální komunitní koordinace"

Nábřeží žije: Pragokres

Pragokres jsou vzpomínky, pocity a přání Pražanů vztahující se ke Smetanovu nábřeží v Praze přeložené do jazyka obrazu. Vznikly desítky inspirativních i trefných kreseb, které bude nyní ÚRM Prahy využívat jako doprovodný materiál ke svým studiím. Projekt byl realizován v rámci festivalu Nábřeží žije. Pragokres = antropolog jako moderátor dotazování, scénárista jako dramatik a ilustrátor…

Read more "Nábřeží žije: Pragokres"

Komunitní monitoring pro Prahu 14

Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14 Doba řešení: 1.2.2013 – 10.4.2013 Zadavatel: Praha 14 kulturní p. o. Partneři: Městská část Praha 14 Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování. Lokalita: MČ Praha 14  (Hloubětín, Lehovec, Aloisov, Hutě, Rajská zahrada, Černý Most, Kyje, Hostavice, Jahodnice)   “ maximum_entity_count=“500″]  Cíle…

Read more "Komunitní monitoring pro Prahu 14"

Operace P14

„Drobnými zásahy lze upozornit na potenciálně kvalitní místo, vyvolat diskuzi a probudit zájem široké veřejnosti o dění ve společném veřejném prostoru.“ Manua   Operace P14 byl architektonický workshop studia Manua, kterého se v rámci projektu „Týden v realitě“ zúčastnilo 11 studentů ze dvou škol architektury – TU Liberec a ČVUT Praha. Cílem Operace bylo zmapovat území Prahy 14, pojmenovat urbanistické a architektonické problémy a navrhnout sérii lokální zásahů, které by…

Read more "Operace P14"