Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb

Masarykovo náměstí Jihlavě je ve veřejném diskursu známé, spíše než podle názvu, především specifickou budovou obchodního domu Prior umístěnou uprostřed jeho prostoru. Za touto stereotypní charakteristikou se však skrývá bohatý každodenní život, který je určován jak praktikami lidí, kteří zde žijí nebo náměstí užívají, tak hmotnými strukturami, jež náměstí utváří. Užívání náměstí znamená nejen praktiky…

Read more "Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb"

Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12 Městská část Praha 12 chtěla zjistit, jak a zda vůbec podporuje integraci žáků ZŠ jejich účast na neformálním vzdělávání. Zjistili jsme, že neformální vzdělávání za určitých podmínek funguje jako nástroj integrace a navrhli…

Read more "Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12"

Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

S pořadatelem, neziskovou organizací Auto*mat, jsme spolupracovali na kvalitativní evaluaci jubilejního 10. ročníku v roce 2015. Naší cílem bylo proniknout do postojů a motivací lidí, kteří organizují slavnosti Zažít město jinak ve své čtvrti, zjistit, co je k tomu vede, jak se jim spolupracuje s hlavním pořadatelem a jaký má podle nich akce smysl. Součástí…

Read more "Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností"

Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

  Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens Období realizace: 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014 Hlavní řešitel projektu: Pavla Burgos Tejrovská Klíčová slova: postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně…

Read more "Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků"

Komunitní monitoring pro Prahu 14

Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14 Doba řešení: 1.2.2013 – 10.4.2013 Zadavatel: Praha 14 kulturní p. o. Partneři: Městská část Praha 14 Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování. Lokalita: MČ Praha 14  (Hloubětín, Lehovec, Aloisov, Hutě, Rajská zahrada, Černý Most, Kyje, Hostavice, Jahodnice)   “ maximum_entity_count=“500″]  Cíle…

Read more "Komunitní monitoring pro Prahu 14"