Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

S pořadatelem, neziskovou organizací Auto*mat, jsme spolupracovali na kvalitativní evaluaci jubilejního 10. ročníku v roce 2015. Naší cílem bylo proniknout do postojů a motivací lidí, kteří organizují slavnosti Zažít město jinak ve své čtvrti, zjistit, co je k tomu vede, jak se jim spolupracuje s hlavním pořadatelem a jaký má podle nich akce smysl. Součástí…

Read more "Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností"

Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

  Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens Období realizace: 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014 Hlavní řešitel projektu: Pavla Burgos Tejrovská Klíčová slova: postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně…

Read more "Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků"