Malostranské náměstí 2016

Východiskem průzkumu byla poptávka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v rámci projektu Kreativní Praha (KREP) po poznání prostředí širšího okolí Malostranského náměstí a zmapování ekonomických, sociálních a kulturních subjektů, které v místě působí a jsou vidět z pohledu chodce. Cílem průzkumné fáze bylo předznamenání dalších aktivit, které v rámci plánování budoucího rozvoje proběhnou. Období realizace: 09/2016 –…

Read more "Malostranské náměstí 2016"