Malostranské náměstí 2016

Východiskem průzkumu byla poptávka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v rámci projektu Kreativní Praha (KREP) po poznání prostředí širšího okolí Malostranského náměstí a zmapování ekonomických, sociálních a kulturních subjektů, které v místě působí a jsou vidět z pohledu chodce. Cílem průzkumné fáze bylo předznamenání dalších aktivit, které v rámci plánování budoucího rozvoje proběhnou. Období realizace: 09/2016 –…

Read more "Malostranské náměstí 2016"

Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

  Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens Období realizace: 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014 Hlavní řešitel projektu: Pavla Burgos Tejrovská Klíčová slova: postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně…

Read more "Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků"