Místa zblízka

Místa zblízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou Místa zblízka je sociálně-inovační projekt, který usiluje o změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a učící se lokality. V průběhu projektu se lidé učí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují. Jako partner projektu zde Anthropictures rozpracovává dále svůj koncept…

Read more "Místa zblízka"

Plzeňská – Motolské údolí

Studio antropologického výzkumu Anthropictures v místě Motolského údolí provádělo terénní výzkum, jež je hlavním přínosem naší činnosti v oblasti územního plánování. Výzkumníci na základě výsledků výzkumu vybírali vhodné metody participace, identifikovali společenská, ekonomická a rozvojová specifika jakož i hlavní témata k diskusi s obyvateli. V závěrečné fázi výzkumníci konzultovali a asistovali při akcích soustředěných na zapojení občanů do plánování a…

Read more "Plzeňská – Motolské údolí"

Participativní rozvoj kultury na Praze 7

Cílem projektu „Participativní rozvoj kultury na Praze 7“ bylo zapojit poskytovatele kulturních služeb do plánování rozvoje kultury  na Praze 7. Tato městská část nemá z minulých let zpracovaná Strategický plán rozvoje, takže jsme začali úplně od začátku – provedli jsme mapování všech kulturních institucí na Praze 7 a následně jsem je sezvali všechny k jednomu stolu.…

Read more "Participativní rozvoj kultury na Praze 7"

Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí

Cílem projektu bylo vytvořit analýzu subjektivního vnímání bezpečnosti obyvatel a uživatelů prostoru tzv. rampy, neoficiálního nákupního střediska v okolí stanice metra Háje na Praze 11. Síť obchodů a služeb je umístěna do stavby jejíž původní užití bylo zamýšleno zcela jinak. Zadání tohoto výzkumu mířilo k porovnání subjektivně vnímaného bezpečí ze strany několika různých skupin obyvatel: občanů Prahy 11 obývající okolní…

Read more "Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí"

Komunitní monitoring pro Plzeň 2015

Komunitní monitoring Plzeň 1 pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 LOKÁLNÍ KOMUNITNÍ MONITORING: Antropologický průzkum komunitních aktivit a komunitních skupin na území Plzně 1 pro projekty Den Meliny Mercouri, Pěstuj prostor a Skryté město. Výzkum se soustředil na identifikaci a popis tří různých okruhů formálního i neformálního komunitního chování ve vztahu k třem…

Read more "Komunitní monitoring pro Plzeň 2015"

Plánuj Letnou

„Zajímá vás prostor za dveřmi vašeho domu?“ Letná je celoměstsky významná čtvrť, která má předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v hlavním městě. Udrží si tento charakter čelíc plánovaným proměnám veřejného prostoru na Praze 7? Období realizace: 1/2014 – 7/2014 Lokalita: MČ Praha 7, její pomístní část označovaná jako Letná, pracovně vymezená od…

Read more "Plánuj Letnou"

Lokální komunitní koordinace

Program „Lokální komunitní koordinace“ si klade za cíl řešit otázku společenské soudržnosti využitím přístupů sociálních věd. K tomu lze významným způsobem přispět, pokud funguje lokální komunitní prostředí jako podpůrná síť, generátor myšlenek a realizátor rozvojových projektů. Ve spolupráci s MČ Praha 14 bylo třeba aktivní občany a skupiny nejdříve najít. Během dvou měsíců tak identifikoval tým čtyř sociálních…

Read more "Lokální komunitní koordinace"

Nábřeží žije: Pragokres

Pragokres jsou vzpomínky, pocity a přání Pražanů vztahující se ke Smetanovu nábřeží v Praze přeložené do jazyka obrazu. Vznikly desítky inspirativních i trefných kreseb, které bude nyní ÚRM Prahy využívat jako doprovodný materiál ke svým studiím. Projekt byl realizován v rámci festivalu Nábřeží žije. Pragokres = antropolog jako moderátor dotazování, scénárista jako dramatik a ilustrátor…

Read more "Nábřeží žije: Pragokres"

Místní plánovací setkání: Jaké chceme mít centrum města?

Smyslem akce bylo projednat s širokou veřejností a zainteresovanými aktéry (stakeholdery) současnou situaci Smetanova nábřeží a jeden z hypotetických scénářů možné budoucí funkční proměny nábřeží a okolí. Výsledkem setkání měly být návrhy řešení definovaných situací podle představ diskutujících. Datum a místo konání: 28. 9. 2013 v rámci akce „Nábřeží žije“, FSV UK Zadavatel: Auto*mat o. s. Řešitelé…

Read more "Místní plánovací setkání: Jaké chceme mít centrum města?"

Veřejné projednání parku Vidlák v Hostavicích

Datum a místo konání: 13. 5. 2013 v parku Vidlák v Hostavicích (MČ Praha 14) Zadavatel: MČ Praha 14 Počet účastníků: cca 60 diskutujících Délka trvání: cca 2 hodiny; 17–19 hodin (pracovní skupiny 2 x 40 minut) Hlavní řešitel: Lukáš Hanus Facilitátoři: Pavel Borecký, Pavla Burgos Tejrovská, Markéta Slavková   Městská část Praha 14 společně…

Read more "Veřejné projednání parku Vidlák v Hostavicích"