Operace P14

„Drobnými zásahy lze upozornit na potenciálně kvalitní místo, vyvolat diskuzi a probudit zájem široké veřejnosti o dění ve společném veřejném prostoru.“ Manua   Operace P14 byl architektonický workshop studia Manua, kterého se v rámci projektu „Týden v realitě“ zúčastnilo 11 studentů ze dvou škol architektury – TU Liberec a ČVUT Praha. Cílem Operace bylo zmapovat území Prahy 14, pojmenovat urbanistické a architektonické problémy a navrhnout sérii lokální zásahů, které by…

Read more "Operace P14"