Místa zblízka

Místa zblízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou Místa zblízka je sociálně-inovační projekt, který usiluje o změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a učící se lokality. V průběhu projektu se lidé učí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují. Jako partner projektu zde Anthropictures rozpracovává dále svůj koncept…

Read more "Místa zblízka"