Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb

Masarykovo náměstí Jihlavě je ve veřejném diskursu známé, spíše než podle názvu, především specifickou budovou obchodního domu Prior umístěnou uprostřed jeho prostoru. Za touto stereotypní charakteristikou se však skrývá bohatý každodenní život, který je určován jak praktikami lidí, kteří zde žijí nebo náměstí užívají, tak hmotnými strukturami, jež náměstí utváří. Užívání náměstí znamená nejen praktiky…

Read more "Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb"

Malostranské náměstí 2016

Východiskem průzkumu byla poptávka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v rámci projektu Kreativní Praha (KREP) po poznání prostředí širšího okolí Malostranského náměstí a zmapování ekonomických, sociálních a kulturních subjektů, které v místě působí a jsou vidět z pohledu chodce. Cílem průzkumné fáze bylo předznamenání dalších aktivit, které v rámci plánování budoucího rozvoje proběhnou. Období realizace: 09/2016 –…

Read more "Malostranské náměstí 2016"

Zažít město jinak 2016

V roce 2016 jsme navázali na loňský výzkum a pokračovali ve spolupráci se sdružením Auto*mat. Výzkum byl tentokrát zaměřen na konkrétní motivace a další hlediska, která místní koordinátory za jednotlivé lokality vedou k účasti na sousedských slavnostech Zažít město jinak. Období realizace: 06/2016 – 11/2016 Zadavatel: Auto*mat, o.s. Řešitelé: Barbora Bírová, Jaromír Mára   Cílem analýzy bylo odpovědět…

Read more "Zažít město jinak 2016"

Centrální Park na Černém Mostě: Průzkum uživatelských potřeb a praktik

Centrální park je pro mnoho obyvatel Černého Mostu místem, jež se dá charakterizovat jako relaxační zóna uprostřed zeleně. Právě proto má Úřad městské části Praha 14 dlouhodobě zájem park ještě více přizpůsobit potřebám jeho uživatelů a návštěvníků. Sociálně antropologický výzkum, který jsme zde prováděli, sestával ze čtrnáctidenního pobytu v terénu (pozorování, různé druhy rozhovorů, vizuální…

Read more "Centrální Park na Černém Mostě: Průzkum uživatelských potřeb a praktik"

Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

S pořadatelem, neziskovou organizací Auto*mat, jsme spolupracovali na kvalitativní evaluaci jubilejního 10. ročníku v roce 2015. Naší cílem bylo proniknout do postojů a motivací lidí, kteří organizují slavnosti Zažít město jinak ve své čtvrti, zjistit, co je k tomu vede, jak se jim spolupracuje s hlavním pořadatelem a jaký má podle nich akce smysl. Součástí…

Read more "Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností"

Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí

Cílem projektu bylo vytvořit analýzu subjektivního vnímání bezpečnosti obyvatel a uživatelů prostoru tzv. rampy, neoficiálního nákupního střediska v okolí stanice metra Háje na Praze 11. Síť obchodů a služeb je umístěna do stavby jejíž původní užití bylo zamýšleno zcela jinak. Zadání tohoto výzkumu mířilo k porovnání subjektivně vnímaného bezpečí ze strany několika různých skupin obyvatel: občanů Prahy 11 obývající okolní…

Read more "Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí"

Komunitní monitoring pro Plzeň 2015

Komunitní monitoring Plzeň 1 pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 LOKÁLNÍ KOMUNITNÍ MONITORING: Antropologický průzkum komunitních aktivit a komunitních skupin na území Plzně 1 pro projekty Den Meliny Mercouri, Pěstuj prostor a Skryté město. Výzkum se soustředil na identifikaci a popis tří různých okruhů formálního i neformálního komunitního chování ve vztahu k třem…

Read more "Komunitní monitoring pro Plzeň 2015"

Plánuj Letnou

„Zajímá vás prostor za dveřmi vašeho domu?“ Letná je celoměstsky významná čtvrť, která má předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v hlavním městě. Udrží si tento charakter čelíc plánovaným proměnám veřejného prostoru na Praze 7? Období realizace: 1/2014 – 7/2014 Lokalita: MČ Praha 7, její pomístní část označovaná jako Letná, pracovně vymezená od…

Read more "Plánuj Letnou"