Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12 Městská část Praha 12 chtěla zjistit, jak a zda vůbec podporuje integraci žáků ZŠ jejich účast na neformálním vzdělávání. Zjistili jsme, že neformální vzdělávání za určitých podmínek funguje jako nástroj integrace a navrhli…

Read more "Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12"

Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

  Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens Období realizace: 1. 9. 2013 – 31. 7. 2014 Hlavní řešitel projektu: Pavla Burgos Tejrovská Klíčová slova: postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně…

Read more "Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků"

AnthroPOP – série veřejných talk show s českými antropology

Co tento perspektivní obor přináší společnosti? Jak a o čem přemýšlejí antropologové? Potkejte se s nimi nad aktuálními tématy. Připravili jsme na léto 2013 sérii deseti veřejných talk show, jejichž cílem je vytvořit symbolický prostor pro setkání studentů i veteránů antropologie s pestrou škálou odborníků i širokou veřejností. hledáme odpověď: Kde a jak mohou být antropologické přístupy…

Read more "AnthroPOP – série veřejných talk show s českými antropology"

Operace P14

„Drobnými zásahy lze upozornit na potenciálně kvalitní místo, vyvolat diskuzi a probudit zájem široké veřejnosti o dění ve společném veřejném prostoru.“ Manua   Operace P14 byl architektonický workshop studia Manua, kterého se v rámci projektu „Týden v realitě“ zúčastnilo 11 studentů ze dvou škol architektury – TU Liberec a ČVUT Praha. Cílem Operace bylo zmapovat území Prahy 14, pojmenovat urbanistické a architektonické problémy a navrhnout sérii lokální zásahů, které by…

Read more "Operace P14"