Kdo jsme

Jsme výzkumné studio aplikované antropologie – snažíme se, aby poznatky, které zjistíme pomocí metod antropologického výzkumu, byly přímo a prakticky aplikovatelné, a to ať už našimi zadavateli a partnery, nebo třeba přímo lidmi, s nimiž pracujeme v terénu.

Vzděláním jsme sociální a kulturní antropologové, povětšinou aktivní i v akademické sféře. Někteří z nás jsou příznivci klasických metod zahrnujících zúčastněné pozorování či hloubkové rozhovory. Jiní se kloní k vizuální antropologii a metodám jako je film nebo fotografie. Více se dozvíte v našich profilech.

 

Členové:

Barbora Bírová, předsedkyně spolku a členka výkonné rady

Pavel Borecký

Pavla Burgos Tejrovská, členka výkonné rady

Marie Heřmanová

Linda Kovářová

Michal Lehečka, člen výkonné rady

Michal Pavlásek

 

Externí spolupracovníci:

Martina Lískovcová

Albert Šturma

Jaromír Mára

 

Dále spolupracovali:

Markéta Slavková (2013 – 2016)

Lukáš Hanus (2013 – 2016)

Eva Aubrechtová (2014)

Barbora Malkusová (2014)

Iva „Strange Diva“ Svobodová (2014)

Linda Slavíková (2013 – stáž)

 

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČREmail
Print