Pavla Burgos Tejrovská

pavla

Člověk během svého života hromadí nesčetně vjemů, obrazů, vůní, zvuků a s nimi spojených pocitů. I když dva lidé prožijí stejnou situaci, jejich zkušenost se konstruuje na jiném základě, jinými principy a výsledkem je jen jedna část „skládanky“, která formuje realitu. Antropologie mi jako jediná věda umožňuje nahlédnout různé části „skládanky“ a vytvořit z nich celistvý obraz. Ve svém výzkumu jsem se se zabývala performativitou a tancem a nyní se věnuji tématu přenosu znalostí z teorie do praxe, a to především v oblasti komunitního rozvoje.

 

 

Realizované projekty

Místa zblízka

Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12

Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

Plánuj Letnou

Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

Místní plánovací setkání: Jaké chceme mít centrum města?

AnthroPOP

Veřejné projednání parku Vidlák v Hostavicích

Social Impact Award 2013Email
Print