Komunitní monitoring pro Prahu 14

Antropologický průzkum

neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14

Doba řešení: 1.2.2013 – 10.4.2013

Zadavatel: Praha 14 kulturní p. o.

Partneři: Městská část Praha 14

Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování.

Lokalita: MČ Praha 14  (Hloubětín, Lehovec, Aloisov, Hutě, Rajská zahrada, Černý Most, Kyje, Hostavice, Jahodnice)

 

Cíle projektu: Zmapovat neformální komunitně aktivní skupiny obyvatel působící na území MČ Prahy 14 a interpretovat jejich spolkové aktivity. Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál uvnitř i napříč mikroregiony. Tento lidský kapitál bude v budoucnu ze strany institucí městské části cíleně rozvíjen. Projekt byl zaměřen především na:

 

1)      identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14,

2)      identifikaci potřeb těchto skupin (komunit),

3)      identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, 

4)      identifikaci společenského chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem.

Projekt přispívá k naplnění připravované Kulturní strategie Prahy 14 – strategický cíl „Podpora a rozvoj komunitního života“

 

Neformální komunitní aktivity chápeme jako aktivity fungující na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdílených potřeb.   Toto úsilí není přímo organizováno žádnou oficiální institucí s právní formou, není financováno oficiálními dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciativami v intenzivním kontaktu. Primárně se jedná o nepříbuzenské kolektivy, které propojuje společné kolektivní vědomí a pozitivně vnímaná společná identita.

Identifikováno bylo více jak 110 neformálních komunitních kolektivů, se kterými byla následně navázána spolupráce v několika návazných projektech (komunitní centrum Plechárna na Černém Mostě, Street for art festival a mnoho dalších). Společný komunitní rozvoj je zajišťován návazným projektem Lokální komunitní koordinace využívající dlouhodobého terénního sociálního výzkumu v kombinaci s mediačními a facitačními technikami umožňujícím udržitelnou komunikace mezi komunitními kolektivy navzájem a městskou samosprávou.

 

Dokument je možno zdarma stáhnout zde: Komunitní monitoring pro Prahu 14

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *