Participativní rozvoj kultury na Praze 7

Cílem projektu „Participativní rozvoj kultury na Praze 7“ bylo zapojit poskytovatele kulturních služeb do plánování rozvoje kultury  na Praze 7. Tato městská část nemá z minulých let zpracovaná Strategický plán rozvoje, takže jsme začali úplně od začátku – provedli jsme mapování všech kulturních institucí na Praze 7 a následně jsem je sezvali všechny k jednomu stolu.

 

Monitoring kulturních aktérů působících na Praze 7

Datum průběhu: 3-4/2015

Lokalita: Městská část Praha 7

Zadavatel: Městská část Praha 7 – Kancelář starosty odd. kultury a sportu, radní MgA. Hana Třeštíková

Zpracovatel: Lukáš Hanus, info@anthropictures.cz

Forma výzkumu: kvalitativní sběr informací o aktivitách kulturních poskytovatelů (rešerše dostupných informací, polostrukturované rozhovory

Mapování, jehož výstupem je souhrnný dokument s názvem „Katalog kulturních aktérů na území Prahy 7″ proběhlo v měsíci březnu až dubnu roku 2015. Obsahuje seznam více než 380 aktérů, jenž nelze na poli kulturních aktérů opominout. Byly definovány dva okruhy poskytovatelů kulturních služeb. První okruh byl zaměřen na poskytovatele kulturních služeb v oblasti umění, tedy v užším slova smyslu. Druhý okruh byl definován kulturně – komunitně, jedná se o sféru kulturně občanského života. Jen okrajově dokument obsahuje zástupce tzv. creative industries, kteří také definují podobu nabídky služeb na kulturní poli.

11425224_10153459608440739_5864397608758360727_n

 

Participativní komunitní plánování s kulturními aktéry na Praze 7

Datum průběhu: 6-9/2015

Lokalita: Městská část Praha 7

Zadavatel: Městská část Praha 7 – Kancelář starosty odd. kultury a sportu, radní MgA. Hana Třeštíková

Zpracovatel: Lukáš Hanus, info@anthropictures.cz

Forma výzkumu: facilitované komunitní plánování u pracovních stolů s následnou prioritizací nejdůležitějších témat vyplývajících z diskuse

Cílem setkání s více než šedesáti kulturními poskytovateli bylo společně definovat základní korpus informací o potřebách kulturní obce a její představy o směru rozvoje kultury v sedmé pražské městské části. Participativní rozměr byl orientován na to, jakým způsobem budou kulturní poskytovatelé ochotni spolupracovat jak s městkou částí, tak mezi sebou navzájem. Cílem participativního plánování bylo definovat hodnoty oblasti a zdůraznit ochranu sociálního a kulturního života obyvatel Prahy 7.

10406349_10153459608685739_5720134528380208771_n

 

Závěrečné zprávy ke stažení zde:

Katalog kulturních aktérů na území Prahy 7

Analýza_setkání_kulturních_aktérů_(shrnutí)

Analýza_setkání_kulturních_aktérů_(plné znění)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *