Místa zblízka

Místa zblízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou

Místa zblízka je sociálně-inovační projekt, který usiluje o změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a učící se lokality. V průběhu projektu se lidé učí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují. Jako partner projektu zde Anthropictures rozpracovává dále svůj koncept komunitní koordinace zde v kombinaci s mezioborovou spoluprací a zaměřením na zvyšování zaměstnanosti, kompetencí a kvalifikace v periferních lokalitách.

Období realizace: 1/2017 – 12/2020

Lokalita: Ašsko, Sokolovsko, Podbořansko a Lounsko

Zadavatel: Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a příjemcem je Fond dalšího vzdělávání. Anthropictures je partnerem projektu.

Řešitelé: spolek jako celek – kontaktní osoby Pavla Burgos a Linda Kovářová

 

Cíl projektu: Projekt se realizuje ve čtyřech lokalitách ČR (Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a Podbořansko), kde bude zmapován místní potenciál, a budou zpracovány zprávy z lokalit, které popíší identifikované zdroje včetně doporučení, jak s nimi ve spolupráci s místními dále pracovat. Bude navázána spolupráce s místními obyvateli, která povede k rozvoji a praktickému využití lokálních zdrojů. Vznikne platforma pro sdílení znalostí, kontaktů, možností spolupráce, nabídky a poptávky práce a vzdělávání v dané lokalitě. Budou realizována informační setkání a jiné formy aktivizace využívající participativní metody práce.

Forma výzkumu: Jde o aplikovaný intervenční projekt založený na dlouhodobém terénním výzkumu v daném místě a úzké spolupráci s místní komunitou.

Výstupy projektu: Zprávy z lokalit, vzdělávací program komunitní koordinace, videa

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *