New Neighbours

New Neighbours – Promoting Intercultural Media Spaces

Mezinárodní projekt “New Neighbours” se zaměřuje na analýzu a podporu přítomnosti migrantů a migrantek v mediálním prostoru. Do projektu jsou zapojení jak experti, tak veřejnoprávní média, komunitní média a zástupci migrantských komunit v celkem 9 zemích Evropské unie.

Anthropictures se podílí na výzkumné části projektu za Českou republiku. Hlavním mediálním partnerem projektu v ČR je Česká televize.

Období realizace: 1/2019 – 12/2020

Lokalita: Česká republika, Rakousko, Chorvatsko, Belgie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Nizozemí, Slovinsko

Zadavatel: EBU – European Broadcasting Union, Community Media Forum Europe, Media Diversity Institute (Velká Británie), COMMIT (Rakousko), COSPE Onlus (Itálie)

Forma výzkumu: analýza sekundárních zdrojů, expertní interview, focus groups

Řešitelé: Marie Heřmanová

Web: newneighbours.eu

Cíl projektu

Anthropictures se v rámci výzkumné části projektu zaměřuje na zodpovězení následujících otázek – jak vypadá mediální pokrytí migrace v rámci českého mediálního trhu a proč? Kdo jsou hlavní aktéři, kteří do mediálního prostoru v komunikaci tématu migrace vstupují?

Cílem je poskytnout srozumitelně zpracované odpovědi na tyto otázky, které mohou sloužit zástupcům veřejnoprávních médií (v případě ČR České televize) jako podklad pro zpracování tématu migrace přístupnou, vyváženou a atraktivní formou. Anthropictures se dále podílí na evaluaci a testování výsledného mediálního výstupu (dokumentární série).

Výstupy projektu

Country report on Media and Migration: Czech Republic (PDF, dostupné pouze v angličtině)

Všechny výstupy i z ostatních zemí (zde)