Vrchlického sady – praktiky a potřeby

Uživatelské praktiky a potřeby v prostředí Vrchlického sadů a okolí Hlavního nádraží v Praze

Území Vrchlického sadů potvrzuje to, co je možno říci o městském veřejném prostoru obecně – jeho současné využívání se vyznačuje množstvím proměnlivých, různorodých a často nesouladných funkcí.  S takto vymezeným městským prostorem pracujeme jako se sdílenou scénou vyjevující se ze sítě sociálních i materiálních vztahů. 

Vlastnosti parku by měly sdružovat jeho uživatele, zároveň by měl každý park skýtat místa, kde mohou jednotlivé uživatelské skupiny nerušeně fungovat. Zásadním faktorem pro další rozvoj prostředí městských parků je zejména zachování jejich diverzního fungování, tedy snaha pečovat o rozmanitost.                     

Výzkumní aktivity jsou součástí Architektonického dialogu v rámci Revitalizace parku Vrchlického sady a TT Muzeum-Bolzanova.

Období realizace: 09/2019 – současnost

Lokalita: Praha

Zadavatel: Úřad Městské části Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Řešitelé: Barbora Bírová (garantka)

Výzkumný tým: Barbora Bírová, Běla Čápová, Adéla Pohořelá

Rešerše: Barbora Bírová, Marie Heřmanová

Supervize výzkumního týmu IPRu: Barbora Bírová, Michal Lehečka

Výstupy projektu

Uživatelské praktiky a potřeby v prostředí Vrchlického sadů a okolí Hlavního nádraží v Praze (PDF)

Rešerše intervencí do veřejných prostranství zatížených podobným způsobem jako území Vrchlického sadů a Hlavního nádraží (PDF)

Mediální ohlasy

Pražský magistrát rozhodl, kudy povede nová tramvajová trať kolem hlavního nádraží (e15.cz)

Podobu Vrchlického sadů u hlavního nádraží určí soutěž (archiweb.cz)

Pražský „Sherwood“ se promění a nově sem přijedete i tramvají (praha.eu)