Veřejné projednání parku Vidlák v Hostavicích

web

Datum a místo konání: 13. 5. 2013 v parku Vidlák v Hostavicích (MČ Praha 14)

Zadavatel: MČ Praha 14

Počet účastníků: cca 60 diskutujících

Délka trvání: cca 2 hodiny; 17–19 hodin (pracovní skupiny 2 x 40 minut)

Hlavní řešitel: Lukáš Hanus

Facilitátoři: Pavel Borecký, Pavla Burgos Tejrovská, Markéta Slavková

 

Městská část Praha 14 společně s Anthropictures připravila veřejné projednání možné budoucí rekonstrukce tří územních lokalit kolem parku Vidlák. Smyslem setkání bylo společně s občany Hostavic definovat kreativní nápady na funkční rekonstrukci parku, točny pro autobusy a přilehlých houštin kolem Hostavického potoka. Jelikož se vzhledem k dosud připravované rekonstrukci prostoru u soukromé vysoké školy Palestra jednalo o citlivé setkání, zapojili jsme taktéž techniku „komunitní předjednání“. Ta měla s týdenním předstihem klíčové komunitní lídry seznámit s cílem setkání a rozjet mezi obyvateli neformální debatu.

Kompletní Závěrečná zpráva z komunitního předjednání zde ke stažení.

 

Cíle veřejného projednání

  • definovat společně s občany nápady na konkrétní realizace v prostoru tří zón (A, B a C)
  • definovat potřeby občanů směrem k prostoru tří diskutovaných zón
  • identifikovat hlavní překážky možné rekonstrukce stran emočních a majetkových vztahů občanů Hostavic na lokalitu všech tří zón parku Vidlák
  • představit obyvatelům Hostavic konkrétní návrh v zóně A

 

Shrnutí výsledků

Celkově se dá konstatovat, že se účastníci veřejného projednání z řad obyvatel Hostavic vyjádřili ve prospěch rekonstrukce. Toto zjištění jde proti závěru z komunitního předjednání, které se konalo o týden dříve. Zde se zástupci komunit vyjádřili spíše proti rekonstrukci. Hlavní důraz byl položen na využití parku všemi generacemi. Z čehož lze mimoděk usuzovat, že potřeba komunitní komunikace a rozvoje je intenzivní. Projednání probíhalo ve velmi nápaditém duchu a vydefinovaných témat je mnoho. Dále proto navrhujeme realizovat finální krok, kdy by byly občanům Hostavic představeny výsledky veřejného projednání a tyto výsledky by byly dále kriticky diskutovány s občany na menším komunitním či veřejném projednání. Byly by tak další konečnou reflexí celého procesu veřejné diskuse o rekonstrukci celé oblasti parku Vidlák.

 

Závěrečná analýza výsledků veřejného projednání podoby parku Vidlák v Hostavicích ke stažení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *