Vize

Idea založit nezávislou výzkumnou organizaci se zrodila v roce 2012 z diskuzí Michala Pavláska, Lukáše Hanuse a Pavla Boreckého. Ptali jsme se tehdy sami sebe, proč není o sociokulturní antropologii v české společnosti větší zájem, když pro hledání odpovědí na palčivé společenské otázky nabízí velmi cenné přístupy.

Jaká je budoucnost našeho soužití ve světě, kde se linie mezi metropolí a periferií stává nejasnou, kde ruku v ruce s osvobozující individualizací kráčí plíživá nejistota z „neznámého“? Jak souvisí mechanismy městského rozvoje se společenskou soudržností, přístupností veřejného prostoru a tvorbou místních komunit? Jinými slovy, kdo, jak a proč je vytlačován na „okraj“? Konečně, jakými konkrétními projekty by mohli antropologové bránit rozevírání nůžek socio-ekonomické nerovnosti a s kým na podobném snažení spolupracovat?

Toto byly prvotní otázky, na něž jsme chtěli společně reagovat, a proto jsme se rozhodli založit Anthropictures

Naše vize aplikované antropologie se řídí následujícími principy:

 

 Email
Print