Vzdělávání cizinců – s META pro MČ Praha 12

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12

Městská část Praha 12 chtěla zjistit, jak a zda vůbec podporuje integraci žáků ZŠ jejich účast na neformálním vzdělávání. Zjistili jsme, že neformální vzdělávání za určitých podmínek funguje jako nástroj integrace a navrhli jsme konkrétní body, jak s ním pracovat specificky na této městské části.

Období realizace: 6-11/2016

Lokalita: Praha 12

Zadavatel: Městská část Praha 12 v rámci projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – RESPEKT 2016“ ve spolupráci s META o.p.s.

Řešitelé: Pavla Burgos Tejrovská ve spolupráci s Lindou Kovářovou

 

Cíl projektu: Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se cizinci chovají ve vztahu k formálnímu a především neformálnímu vzdělávání, jaké jeho formy využívají a proč, a v jaké míře jim jsou tyto služby zprostředkovávány školami či jinými institucemi. Na základě toho pak vznikla analýza, která měla zadavateli pomoci lépe porozumět této problematice a přizpůsobit tak nabízené služby.

Výstupy projektu: výzkumná zpráva

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *