Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

S pořadatelem, neziskovou organizací Auto*mat, jsme spolupracovali na kvalitativní evaluaci jubilejního 10. ročníku v roce 2015. Naší cílem bylo proniknout do postojů a motivací lidí, kteří organizují slavnosti Zažít město jinak ve své čtvrti, zjistit, co je k tomu vede, jak se jim spolupracuje s hlavním pořadatelem a jaký má podle nich akce smysl. Součástí našeho výzkumu bylo také dotazníkové šetření mezi návštěvníky  slavností ve třech pražských lokalitách, které jsme zvolili pro výzkum jako reprezentativní.

Období realizace: 5 – 10/2015

Lokalita: Praha

Zadavatel: Auto*mat, o.s.

Řešitelé: Pavla Burgos Tejrovská, Marie Heřmanová, Jaromír Mára

Forma výzkumu: zúčastněné pozorování ve třech vybraných lokalitách, polostrukturované
rozhovory, dotazníkové šetření

ZMJ_016_Letna_Jireckova

Zdroj: web Zažít město jinak 2015

 

Pro výzkum jsme zvolili tři pražské čtvrti, které zastupovaly hypotetickou typologii slavností Zažít město jinak – festivalovou událost s dlouhou tradicí, kulturní událost organizovanou kulturními institucemi a sousedskou slavnost v okrajové části města. Rozhovory jsme vedli také se samotnými pořadateli Zažít město jinak. Během výzkumu jsme se soustředili především na motivace organizátorů: co pro ně ZMJ znamená? Proč se aktivně zapojují? Jaký má podle nich akce dopad?

 

Závěrečná zpráva

Zažít město jinak: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *